Muzyka świata


Podróżowanie dostarcza różnorodnych wrażeń. Zwykle największą uwagę zwracamy na to co widzimy w otaczającym świecie. Nie zapominajmy jednak, że oplata nas także pajęczyna dźwięków, które tworzą swoisty podkład a nawet kreują nastrój tego co spostrzegamy wzrokiem. Wśród wrażeń słuchowych bardzo ważną role pełni muzyka. Zwykle nie zastanawiamy się jakiej muzyki słuchamy w podróży przyjmując to co „samo wpada w ucho”. Warto jednak zwrócić uwagę, że to co dominuje w większości świata to mainstream music czyli wyprana z oryginalności, przede wszystkim anglojęzyczna, „sieczka” (oczywiście można wśród zalewu tej „nijakości” znaleźć sporo dobrej muzyki…). Serwujące je media nie zauważają, bądź nie chcą zauważać, że na naszej planecie mówi się i śpiewa w tysiącach języków. Warto więc, podróżując, starać się wykorzystać okazję aby poznać muzykę krajów do których trafiamy. Odkrywamy w ten sposób świat jeszcze pełniej wsłuchując się w dźwięki i głosy tradycyjnej muzyki ale także i tej tworzonej obecnie z wykorzystaniem etnicznych korzeni.

Tradycyjna muzyka to muzyka ludowa będąca jednym z najstarszych przejawów kultury duchowej każdej grupy etnicznej. Miała związek z codziennym i religijnym życiem ludzi. Przekazywana była drogą zapamiętywania, a nie zapisu nutowego. Muzyka ludowa ma bardzo głębokie korzenie i sięga początków ludzkiej kultury. Obecnie, w większości rejonów świata przetrwała jedynie na wsi.

W latach 80. XX wieku, kiedy przemysł muzyczny starał się sklasyfikować wszystkie gatunki muzyki, pojawił się termin Muzyka świata. Jest to bardzo szerokie pojęcie obejmujące swym zakresem głównie muzykę czerpiącą inspiracje z tradycyjnej twórczości ludowej, jednak stosującą środki muzyki współczesnej, mieszcząc się w jej nurtach. Dzieli się ją zgodnie z kluczem geograficznym – muzyka tworzona w poszczególnych państwach lub krainach geograficznych. Często nazywa się ją muzyka etniczną. Chociaż w literaturze spotyka się też podział muzyki świata na muzykę folk, czyli europejską i północnoamerykańską opartą na ludowej (termin muzyka folkowa pojawił się w latach 30. XX wieku w USA) i muzykę etniczną, czyli analogiczną do folk ale występującą w pozostałych regionach świata. W każdym przypadku jest to swego rodzaju współczesna interpretacja muzycznej tradycji.

Początek terminu Muzyka świata wiąże się z wprowadzeniem Światowego Dnia Muzyki (Fete de la Musique) w 1982 roku we Francji. Festiwal ten odbywa się on corocznie 21 czerwca i obecnie nie tylko w Paryżu (jak to było na początku) ale także w coraz większej liczbie miast na świecie. Od 1982 fundacja World of Music, Arts and Dance (WOMAD) organizuje lub inspiruje organizowanie festiwali służących wzajemnej wymianie doświadczeń kulturowych. Odbywają się one w ponad 20 krajach świata, na różnych kontynentach. Program 3 Radia BBC, od roku 2002, corocznie przyznaje najbardziej prestiżowe nagrody (Awards for Word Music) właśnie dla wykonawców Muzyki świata .

Dla wielu podróżników, podobnie jak fotografie z podróży, ważne są nagrania muzyki krajów, które odwiedzają. Starają się je kupować.

Przydatnym jest zorientowanie się, przed wyjazdem, jakiej muzyki możemy się spodziewać albo na jaką warto zwrócić uwagę.

Zdarza się także, że na miejscu nie zawsze możemy nabyć właściwe nagrania.

Wydawnictwo Rough Guide (znane z przewodników) wydało serie płyt z muzyką etniczną z całego świata. Na stronie www.worldmusic.net można obejrzeć ofertę (pomaga w tym wyszukiwarka według regionów) a także posłuchać krótkiego fragmentu każdego z ponad 1500 utworów.

Word Music Network

Warto zwrócić uwagę na wielką serię płyt wydanych przez UNESCO pod nazwą „Music and musicians of the World”. Reprezentują one tradycyjną muzykę z całego świata. Informacja na http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=2631&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.

Największe archiwum dźwiękowe na świecie posiada British Library (Sound Archive). Muzykę z całej świata zawiera dział „The World and traditional music”. Oprócz muzyki można znaleźć przykłady języków świata jak również głosy zwierząt. Informacje: www.bl.uk/collections/sound-archive/cat.html

Za pośrednictwem strony www.arcmusic.co.uk można wybierać (i kupować) płyty z muzyką folkową/etniczną z całego świata – ponad 600 płyt z ponad 100 krajów … nie ruszając się z domu. Co więcej można posłuchać fragmenów poszczególnych utworów.


PUTUMAYO WORLD MUSIC

Powstało w 1993 i produkuje płyty z muzyką łączącą tradycje różnych kultur z nowoczesnością promując „muzykę świata”. W 2002 rozpoczęto wydawanie DVD z filmami o muzyce z różnych stron świata.

Więcej informacji na stronie www.putumayo.com ; możliwość zakupu płyt (z krótkimi przykładami muzyki) ale także możliwość słuchania programów muzycznych internetowego radia.
Płyty Putumayo można także kupić za pośrednictwem polskiej strony www.szczyptaswiata.pl/putumayo.html


Warto także zajrzeć na stronę internetową programu 3 radia BBC www.bbc.co.uk/radio3/worldmusic/index.shtml
Można tam poczytać o nowościach w „World Music” i posłuchać muzyki…

Zajrzyjcie również  na polski serwis www.etnosystem.pl który rekomenduje się jako muzyka i kultury świata w jednym systemie


 • Witaj w świecie globtroterów!

  Drogi internauto, niezależnie czy jesteś uroczą przedstawicielką       piękniejszej połowy świata czy też członkiem tej brzydszej. Wędrując   z  nami, podróżowanie przestanie być dla Ciebie…

  czytaj dalej

 • Jak polscy globtroterzy odkrywali świat?

  Historia „polskiego” poznawania świata zaczyna się całkiem efektownie. Pierwszy – jeżeli można go tak nazwać – polski globtroter był jednym z głównych uczestników…Zobacz stronę

  czytaj dalej

 • Relacje z podróży

Dołącz do nas na Facebook'u